CÔNG TY TNHH CAO SU JHAO YANG (VN)

Add: Lô CN-6-33, Khu Công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, H. Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Phone: 0869 291 033

Email: quochanjy@onisrubber.com

Website: https://caosujhaoyang.com